Home Archivio

 

Giaculatoria

INVITO
IMPARINO A MEMORIA I MUSULMANI ITALIANI
QUESTA STUPENDA GIACULATORIA
DI INVOCAZIONI RIVOLTE AD ALLAH**
PERCHÈ BENEDICA IL PROFETA,
L'ABBIA IN GLORIA E GLI DIA PACE

Aṣ-ṣalawātu wa s-salāmu 'alày-ka, yā Rasūla-llāh
Aṣ-ṣalawātu wa s-salāmu 'alày-ka, yā habiba-llāh
Aṣ-ṣalawātu wa s-salāmu 'alày-ka, yā khalīla-llāh
Aṣ-ṣalawātu wa s-salāmu 'alày-ka, yā Nabìyya-llāh
Aṣ-ṣalawātu wa s-salāmu 'alày-ka, yā ṣafiyya-llāh
Aṣ-ṣalawatu wa s-salamu 'alāy-ka, yā khàyra khàlqi-llāh
Aṣ-ṣalawātu wa s-salāmu 'alày-ka, yā màni khtara-hu-llāh
Aṣ-ṣalawātu wa s-salāmu 'alày-ka, yā man àrsala-hu-llāh
Aṣ-ṣalawātu wa s-salāmu 'alày-ka, yā mani zàyyana-hu-llāh
Aṣ-ṣalawātu wa s-salāmu 'alày-ka, yā man shàrrafa-hu-llāh
Aṣ-ṣalawātu wa s-salāmu 'alày-ka, yā man kàrrama-hu-llāh
Aṣ-ṣalawātu wa s-salāmu 'alày-ka, yā man 'àzzama-hu-Llāh
Aṣ-ṣalawātu wa s-salāmu 'alày-ka, yā sàyyida l-Mursalīn
Aṣ-ṣalawātu wa s-salāmu 'alày-ka, yā imāma l-muttaqīn
Aṣ-ṣalawātu wa s-salāmu 'alày-ka, yā khàtima n-Nabiyyīn
Aṣ-ṣalawātu wa s-salāmu 'alày-ka, yā šàfi 'a l-mudhnibīn
Aṣ-ṣalawātu wa s-salāmu 'alày-ka, yā Rasūla Ràbbi-l-'ālamīn
Ṣalawātu-llāhi Tā'ālā
wa Malā‹ikati-hi wa Anbiyā‹i-hi
wa Rùsuli-hi wa ḥāmalati 'arši-hi
wa giàmī 'i khàlqi-hi
'alā sàyydi-nā Muḥāmmmad
wa 'alā āli-hi wa aṣḥābi-h'alāy-hi
wa 'alāy-himu s-salām
wa ràḥmatu-llāhi wa barakātu-Hu.
Allāhùmma,
ṣàlli 'alā sàyyidi-nā Muḥàmmadin
fī-l-àwwalīn
wa ṣālli 'alā sàyyidi-nā Muḥàmmadin fī-l-akhirīn
ṣàlli 'alā sàyyidi-nā Muḥàmmad
fī-l-malā‹i l-à'lā ilā Yàumi d-Dīn
wa ṣālli 'alā sāyyidi-na Muḥàmmad
fi kūlli wàqtin wa ḥīn
wa ṣàlli 'alā giamì'i l-anbiyā‹i
wa l-Mursalīn
wa 'alā l-malā‹ikati l-muqarrabīn
wa 'alā 'ibādi-ka ṣ-ṣāliḥīn
wa 'alā àhli ṭà‛ati-ka àǧma 'īn
wa rḥàm-nā mà‛a-Hum
bi-ràḥmati-ka
yā àrḥama r-rāḥimīn.
Wa l-ḥàmdu-li-llāhi Ràbbi l-'ālamīn.

Dal Quaderno Islamico n. 57
GIACULATORIE (Parte Seconda)
a cura di: al-Shàykh Abdu r-Rahmàn Pasquini
(www.edizionidelcalamo.com)

Nel prossimo numero la traduzione (sAv).

N.° 176

Muhàrram 1434
Novembre 2012

Sfoglia on-line

Scarica PDF